Servicii

Vă punem la dispoziție, la cele mai avantajoase costuri, urmatoarele servicii:

 • consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă (protecția muncii);
 • consultanță în domeniul situațiilor de urgență (PSI);
 • servicii de medicina muncii (examen medical la angajare, examene medicale periodice, întocmirea dosarelor medicale pentru angajați și a fișelor de aptitudine pentru aceștia);
 • coordonare în materie de Securitate și Sănătate pentru șantiere (conform H.G. nr. 300/2006);
 • evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 • planuri de prevenire și protecție;
 • instruiri de specialitate pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă, respectiv Situații de Urgență;
 • dosare complete cu documentații pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă, respectiv Situații de Urgența;
 • instrucțiuni proprii de SSM si SU;
 • tematici de instruire SSM si SU;
 • fișe de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă;
 • fișe individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;
 • planuri SSM pentru șantiere;
 • planuri de alarmă pentru șantiere;
 • planuri proprii SSM pentru lucrări pe șantiere;
 • planuri de intervenție;
 • planuri de evacuare;
 • participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108 – 177 din H.G. nr. 1425/2006 – modificată și completată prin H.G nr. 955/2010, H.G. nr. 1242/2011 și H.G. nr. 767/2016;
 • alte documente prevăzute de actele normative specifice în vigoare și solicitate de Inspecția Muncii și Inspectoratele Teritoriale de Muncă;
 • asistență de specialitate cu prilejul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului.